กฎหมายไทย

 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย <http://www.dola.ksc.net>

ศาลรัฐธรรมนูญ <http://www.concourt.or.th>

สำนักงานอัยการสูงสุด <http://www.inet.co.th/org/oag>

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ <http://www.oja.go.th>

คณะกรรมการกฤษฎีกา <http://www.krisdika.go.th>

สภาทนายความ <http://www.lawsociety.or.th>

กฎหมายไทย <http://www.kodmhai.com>
รวมกฎหมายไทย ข้อมูลที่มีการปรับปรุง รายชื่อพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฏีกา คำสั่ง บริการฟรีอีเมล์ ประมูลแลกเปลี่ยนสินค้า

S4U-กฎหมายน่ารู้ <http://www.thai.net/s4u>
เว็บไซต์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้

T.S.INTERLAW <http://www.thaipost.com/lawyer>
บริการตอบปัญหากฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์

Thailand - Law Firms <http://www.hg.org/firms-thailand.html>
รวมลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ได้แก่ สำนักทนายความ องค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมาย

Tilleke & Gibbins <http://www.tginfo.com/home.html>
สำนักงานทนายความ Tilleke & Gibbins ให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ

กฎหมาย <http://www.thailaw.f2s.com/>
กฎหมาย ให้คำปรึกษาไม่มีข้อผูกพัน เพียงแต่เล่าเรื่องปัญหามาให้ จะเสนอทางออกเบื้องต้น ตลอดจนทางแก้ไขที่แท้จริงให้ท่านได้ มีตัวอย่างสัญญาที่สามารถประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาได้จริงโดยทันที

กฎหมายที่ประชนชนควรรู้ <http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm>
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวประชาชน การรับราชการทหาร การรักษาความสะอาด การเรี่ยไร หนังสือมอบอำนาจ เอกเทศสัญญา กฎหมายที่ดิน และกฎหมายอาวุธปืน

กฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน <http://www.teeneethai.com/law.html>
ร่างพระราชบัญญัติรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายและภาษีที่ดินซึ่งจัดเก็บโดยเทศบาลหรือองด์การบริหารส่วนท้องถิ่น กฎหมายทั่วๆไปเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของประชาชนเช่น การทำบัตรประชาชน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย ป้ายจราจรที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

กฎหมายสยาม <http://www.siamlaw.com/>
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยของไทย สามารถค้นหากฏหมาย ชื่อกฏหมาย ศาล คำพิพากษา แบบฟอร์มศาล และแบบสัญญา

กฎหมายเพื่อชีวิต <http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/002.htm>
หมวดวิชากฎหมายเพื่อชีวิต มีรายบละเอียดวิชาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิคนพิการ คดีความ การสมรส การหย่าร้าง พินัยกรรม ในแต่ละวิชามีแบบสอบก่อนและหลังพร้อมเฉลย

กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา <http://www.thailandlaw9.com>
ศูนย์รวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาที่มีข้อมูลมากที่สุด พร้อมฟรีดาวน์โหลดซอฟท์แวร์กฎหมาย

กฎหมายและคำพิพากษาฎีกาของไทย <http://thailandlaw9.com>
เพื่อบริการประชาชนที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

กฏหมาย <http://www.thaijustice.com/>
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั่วไป กับหน่วยงานยุติธรรมในประเทศไทย

กฏหมายรัฐธรรมนูญ <http://www.dola.go.th/law/laws.htm>
สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2534 และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตลอดจนกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

กฏหมายและระเบียบการเกษตร <http://www.moac.go.th/regulation.htm>
ข้อมูลกฎและระเบียบต่าง ๆ ทางการเกษตร

กฏหมายไทย <http://thai.to/thailaw/index.htm>
ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น ที่ ประชาคนคนไทยความศึกษาไว้ เกี่ยวกัยวการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

การขอใบขับขี่รถยนต์ - จักรยานยนต์ <http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact8.htm>
คำแนะนำในการสอบเพื่อขอรับใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ และขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

การจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย <http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact5.htm>
คำแนะนำในการจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล และยานพาหนะของคนร้าย

การบัญชีภาษีอากร <http://www.taxforward.com>
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายภาษีอากร กฎหมายบัญชีและ การบัญชี เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายคลอบคลุมทั้งด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

การประกันตัวผู้ต้องหา <http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact4.htm>
ข้อมูลคำแนะนำในการประกันตัวผู้ต้องหา การใช้บุคคลเป็นประกัน และการขอถอนหลักทรัพย์

การละเมิดลิขสิทธิ์ <http://www2.cscoms.com/law>
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ความปลอดภัย <http://www.thai.to/thaisafety>
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน คู่มือ สาระน่ารู้ กฎหมายความปลอดภัย สถิติการประสบอันตราย ภาพอุทาหรณ์ แนวการปฎิบัติตามกฎหมาย

คำแนะนำในการติดต่อกับสถานีตำรวจ <http://www.metropol.police.go.th/Handbook/Contact1.htm>
คำแนะนำในการติดต่อกับสถานีตำรวจกรณีการแจ้งความของหายต่างๆ พร้อมเอกสารที่จะต้องเตรียมไป เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหาย เอกสารสำคัญหาย คนหาย ฯลฯ และการแจ้งความอื่นๆ เช่น พรากผู้เยาว์ ถูกข่มขืน ถูกฉ้อโกง เป็นต้น

คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย <http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact3.htm>
ข้อมูล คำแนะนำในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อมีแก๊สรั่ว และกฎหมายทีเกี่ยวกับอัคคีภัย

คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม <http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact2.htm>
ข้อมูล คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย การล้วงกระเป๋า การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ การป้องกันการฉกชิงวิ่งราว และการป้องกันอาชญากรรมของร้านเสริมสวย

คู่มือความรู้เกี่ยวกัยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม <http://www.geocities.com/cmaneesart>
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เรื่องการจำนอง คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ตัวอย่างเกี่ยวกับการจดจำนอง

ค้นหาสิทธิบัตร <http://www.jtc.th.com/>
เว็บไซต์ สำหรับค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศ ค้นได้ทั้งเมนูภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ทนาย <http://members.tripod.com/tanay27>
กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรจะได้รู้ไว้ เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ

ทนายความสงขลา <http://www.lawyersongkhla.com>
บริการทนายความสงขลา และเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายแก่ประชาชน

นักกฎหมายไทย <http://www.tanaithai.com/>
แนะนำเรื่องควรทราบเกี่ยวกับกฎหมาย และแนะนำบริการด้านบัญชี มีฟอร์มศาลให้นำไปใช้สำหรับทนาย

นิติศาสตร์ <http://www.geocities.com/nitisart>
แนะนำวิธีการเรียนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายวิชาต่างๆ พระประวัติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ รวมบทความทางกฎหมายให้ท่านได้ค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายได้ฟรี ดัชนีวารสารกฎหมาย บทความกฎหมายภาษี กฎหมายล้มละลาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆอีกมากมาย

บ้านทนาย <http://www.thai.net/bantanai>
สาระความรู้เรื่องกฎหมาย แบบสัญญา แบบฟอร์มศาล

ประวัติศาสตร์ <http://www.chula.ac.th/college/law/thistory.htm>
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และประวัติคณะนิติศาสตร์

ปรึกษากฎหมาย <http://www.cscoms.com/law>
รวมความรู้เรื่องกฎหมาย ศาล และรับปรึกษากฎหมายต่าง ๆ

พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน <http://berc.dedp.go.th/laws/>
กฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 <http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm>
รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หรือ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ <http://www.rajabhat.ac.th/prb/thomeact.htm>
รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับของสถาบันราชภัฏ

มุมกฏหมาย สำหรับประชาชน <http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/laws.html>
นำเสนอเรื่องทั่วๆไป กฏหมายครอบครัว กฏหมายมรดก ที่ดิน กฎหมายภาษี กฏหมายเช็ค การเงิน บัตรเครดิต และลิงค์โฮมเพจที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย <http://www.parliament.go.th/files/library/t-b05.htm>
ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย ปี พ.ศ. 2534 - 2540 ข้อมูลกการเปรียบเทียบบทบัญญัติ

ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย <http://www.geocities.com/thailegal>
คำอธิบายกฎหมายไทยอย่างง่าย ๆ คำพิพากษาศาลฎีกา คำแนะนำในการศึกษากฎหมาย ข้อสอบเก่าของเนติบัณฑิต อัยการ และผู้ช่วยผู้พิพากษา

สำนักกฏหมายเสรี <http://www.sereelaw.com>
ปรึกษากฏหมาย แก้ปัญหาหนี้ ความรู้ทางกฏหมาย

สำนักงานทนายความ มารุต บุญนาค <http://www.marutinterlaw.th.com/>
ความรู้เกี่ยวกับข้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกจ้างตามกฎหมายไทย และบริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต <http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/6186>
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป บริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานอัยการสูงสุด <http://www.inet.co.th/org/oag/indext.htm>
แนะนำสำนักอัยการสูงสุดการบริหารงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย สถิติคดีความ และตอบปัญหาข้อข้องใจเรื่องเกี่ยวกับกฏหมาย คดีความ

ห้องสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา <http://203.152.23.33/html/lawindex.htm>
แบ่งหมวดหมู่กฎหมายออกเป็นประเภท และมีเครื่องมือช่วยสืบค้นเพื่อหากฎหมายตามที่ต้องการได้

อาจารย์แหวว <http://archanwell.hypermart.net>
เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สอนหนังสือวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดเสรี งานกฎหมายที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว ฯลฯ

เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย <http://www.pub-law.net>
รวมบทความจากนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน ลิงค์ เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน โดย รศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ เอส พี กฎหมายและธุรกิจ <http://www.jsplawyers.com>
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น รับปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจัก

เอกสารกฏหมาย <http://www.gits.net.th/documents/index.html>
ข้อมูลทางด้านกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และทางอาญา <http://203.152.23.33/html/law_justice.htm>

เอ็กไซต์นาว <http://www.xcitenow.com>
กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ที่สามารถค้นหาได้แสนง่าย

ไขข้อข้องใจปัญหากฏหมาย <http://www.thaipost.com/lawyer/>
ถาม - ตอบ สารพันปัญหากฏหมายต่าง ๆ ที่ท่านอยากจะรู้คำตอบ

กฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคม <http://203.152.23.33/html/law_labour.htm>

กฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา <http://203.152.23.33/html/law_educate.htm>

กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ป่าไม้ <http://203.152.23.33/html/law_agri.htm>

กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ <http://203.152.23.33/html/law_trade.htm>

กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรม <http://203.152.23.33/html/law_env.htm>

กฎหมายการขนส่ง <http://203.152.23.33/html/law_trans.htm>

กฎหมายการสื่อสาร โทรคมนาคม <http://203.152.23.33/html/law_comm.htm>

กฎหมายการเงิน การคลัง การธนาคาร <http://203.152.23.33/html/law_money.htm>

การบริหารและกฎหมายปกครอง <http://203.152.23.33/html/law_pol.htm>

ห้องสมุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา <http://203.152.23.33/html/lawindex.htm>

Thai law <http://www.thailaw.com>

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน <http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/laws.html>

แหล่งรวมกฎหมายอาคาร ในรูปกราฟิก <http://www.alaws.com>

กฎหมาย พระราชบัญญัติ <http://berc.dedp.go.th/laws>

ไทยลอร์แมน <http://www.thailawman.com>
แหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหากฏหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน

ประมวลรัษฎากร,รูปแบบนิติกรรมสัญญา <http://www.bos.co.th>

ชมรมนักศึกษาวิชาว่าความรุ่นที่ 15 <http://lawyer15.hypermart.net>

ไขข้อข้องใจปัญหากฎหมาย <http://wphat.simplenet.com/law/law.htm>

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 <http://www.krisdika.go.th/law/text/lawpub/lawc077/text.htm>

The complete thailand legal resources <http://www.lexsys.net>

รู้เรื่องกฏหมาย ถาม ตอบ สารพันปัญหากฎหมาย <http://www.thaipost.com/lawyer>

ร้านหนังสือกฎหมายไทย <http://www.thailawbook.com>

ค้นหา ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ <http://www.xcitenow.com/database/lawlist2.asp >

ค้นหา ประมวลกฎหมายอาญา <http://www.xcitenow.com/database/lawlist.asp >

Siam Law เรียนรู้เรื่องกฎหมาย <http://www.siamlaw.in.th >

 

ที่ปรึกษา/ทนายความ

 

Advance Adjusting Associates <http://www.aaacoth.com/>
บริการปรึกษาทางด้านกฏหมาย คดีความด้วยทนายความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และมีบริการรายงานเกี่ยวกับเครดิต ติดตามทวงหนี้สินต่างๆ

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และใบอนุญาต จำกัด <http://www.legal-permit.co.th>

Dharmniti Law Office <http://www.dlo.co.th>

Anek & Asscociates Co., Ltd. <http://www.aneklaw.com>
สำนักงานกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การค้า การลงทุน สัญญา งานทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา

C.B. Law office <http://www.cblaw.co.th>

M.J.E. Enterprises <http://www.mje.com>

นิติโลกทัศน์ <http://members.xoom.com/_XOOM/TLU99>

Thai Lawyer ที่ปรึกษากฎหมาย <http://www.cscoms.com/law>

Dej-Udom Associats (Attorneys at Law) <http://www.dejudom.co.th/>
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เครือข่าย ข่าวสาร และการบริการด้านกฏหมายแก่ชุมชน

สำนักงานทนายความ อุกฤษ มงคลนาวิน <http://ksc.goldsite.com/Profile/Legal/Ukrit>

ILO Real Estate Co., Ltd. <http://www.phuket-realestate-law.com/>
บริษัทรับว่าความทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และรับปรึกษาคดีทางด้านธุรกิจ

สำนักงานทนายความ มารุต บุญนาค <http://ksc.goldsite.com/Profile/Legal/Marut>

สำนักงานกฎหมายคนึงแอนด์พาร์ทเนอร์ส <http://www.kanung-law.com>

สำนักงานกฎหมาย ที.เอส. ทนายความ <http://greenfield.fortunecity.com/cat/454>

T.S. Interlaw Office <http://www.bcity.com/oonsiri>

International practice meditation center <http://www.bcity.com/theravat>

The Industrial Finance Corporation <http://www.ifct.co.th>

Dej-Udom Associats <http://www.dejudom.co.th>

สำนักงานทนายความ <http://www.tginfo.com>

Inter Consultants Group International <http://www.interco.co.th/>
สำนักงานกฏหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ด้านธุรกิจ การเงิน การลงทุน การตลาด การค้า และภาษี

Lewmanomont Int Law Office <http://www.lewmanomont.com>
บริษัทสำนักงานกฏหมาย ให้บริการกฏหมายทั่วไป เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ บรรษัท ภาษี การลงทุน การเงิน กฏหมายต่างประเทศ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต และ กฏหมายอีคอมเมิร์ช

M.J.E. Enterprises <http://www.mje.com/>
รับปรึกษาด้านกฏหมาย การทำวีซ่า และการแปลเอกสาร

Siam Premier International Law Office Limited <http://www.siamlaw.co.th/>
สำนักงานกฏหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

T.S. Interlaw Office [Thailand] <http://www4.bcity.com/oonsiri>
รับปรึกษาด้านกฏหมาย ทั้งเรื่องการเงิน การธนาคาร การลงทุน การพัฒนาอุตสหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Thailawwork <http://www.thailawwork.com>
บริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ ว่าความ กฎหมายด้านการก่อสร้าง อาชญากรรมฯลฯ

Tilleke & Gibbins <http://www.tillekeandgibbins.com>
สำนักงานทนายความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

Inter Consultants Law Association <http://www.credebt.com>

Inter Consultants Group <http://www.interco.co.th>

Siam Premier International Law <http://www.siamlaw.co.th>

Advance Adjusting Associates <http://www.aaacoth.com>

ที่ปรึกษากฏหมายสากลจำกัด ประเทศไทย <http://www.ilct.co.th>
สำนักงานทนายความ และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด <http://www.ar.co.th/bc>
ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และกฏหมาย

บริษัท เจพีบี บิสซิเนส จำกัด <http://www.geocities.com/jpb_service/>
บริการ และให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

บริษัท เดชา อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิต จำกัด <http://www.law.co.th>
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นักสืบ สืบจับ สืบชู้ สืบหาตัวบุคคล สืบพฤติกรรม และติดตามทวงหนี้

บริษัท เมืองกฎหมาย จำกัด <http://cityl.thethai.net/>
ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย เร่งรัดหนี้สิน ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา แพ่ง ภาษีอากร จดทะเบียน บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดเครื่องหมายการค้า และขอใบอนุญาตทำงาน

บริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ (ประเทศไทย) จำกัด <http://www.herbertsmith.com>
สำนักงานกฎหมายและทนายความ เฮอร์เบิร์ธ สมิธ

บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด <http://www.tomythailand.com/>
บริษัทผลิตเครื่องเล่น ของเด็กเล่น มีข่าวสารของบริษัท ภาพอุปกรณ์ สถานที่ดำเนินงาน ประวัติบริษัท และลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บ้านทนายความ 2000 <http://www.geocities.com/lawyerfm/index.html>
รับปรึกษาคดีทางอีเมล์ ลิงค์กฎหมาย แนะนำกฎหมายที่สำคัญ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาลฟรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาฉบับชาวบ้านฟรี ศึกษากฎหมายเชิงเปรียบเทียบได้ที่ฏีกากฎหมาย บ้านทนายความ2000 และอื่นๆ อีกมากมาย

รีแฮบ-ลีเกิ้ล <http://www.rehab-legal.co.th>
ให้บริการทางด้านกฎหมาย ว่าคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา, คดีปกครอง, คดีภาษีอากร, คดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และการธนาคาร, คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ, คดีลิขสิทธิ์ ฯลฯ

ศูนย์รับแก้ปัญหาหนี้เสีย ( non profit loan ) <http://www.mynpl.com>
ศูนย์รับแก้ปัญหาหนี้เสีย ( non profit loan ) ทั่วราชอาณาจักร แบบครบวงจร โดยร่วมมือกับบริษัท เดชาอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิต จำกัด

สำนักกกฎหมาย บุญสมและมาโนช ทนายความ <http://www.boonsommanoch.com/>
สำนักงานทนายความ รับว่าความคดีเศรษฐกิจ และคดีแพ่งทั่วไป ให้บริการลูกความทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งคดี อนุญาโตตุลาการทุกประเภท

สำนักกฎหมาย ทนายไทย <http://www.tanaithai.com>
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้ดาวน์โหลดสัญญา แบบฟอร์มศาล แนะนำสำนักงานกฎหมาย

สำนักกฎหมาย วีระ มุสิกพงศ์ <http://www.veeralaw.com>
สำนักกฎหมาย วีระ มุสิกพงศ์ ให้คำแนะนำและปรึกษา ในข้อกฎหมาย และคดีความต่าง ๆ

สำนักกฎหมาย ไอ.แอล.ดี. <http://www.ild2001.com>
บริการเร่งรัดหนี้สิน ทั้งหนี้มีหลักฐานและไม่มีหลักฐาน บังคับคดี และขายทอดตลาดแทนเจ้าหนี้ สืบหาที่อยู่ และทรัพย์สินของลูกหนี้ สืบหาหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งพฤติกรรมชู้สาว

สำนักกฎหมายกิตติทนายความ <http://thaicounsel.xs3.com>
รับปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างร้าน เครื่องหมายการค้า ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ทํา-ตรวจสอบบัญชี ติดต่อหน่วยราชการ รับเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน

สำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ <http://www.thatponglawyer.com>
บริการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ เชี่ยวชาญด้าน กฏหมาย แรงงาน

สำนักกฎหมายอัมพร กิตติพร อนุพร และเพื่อน <http://www.akalawyers.com>
สำนักกฎหมาย มีทนายความที่สามารถปรึกษาข้อกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส <http://www.kanung-law.com/>
สำนักงานกฎหมาย บริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย

สำนักงานกฎหมาย ที.เอส. ทนายความ และการบัญชี ธุรกิจ <http://greenfield.fortunecity.com/cat/454/>
บริการทางด้าน กฎหมาย บัญชี และ ธุรกิจ บ้านและที่ดิน บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย บริษัท ลอว์เวิร์ค จำกัด <http://www.lawworkonline.com>
ให้บริการงานด้านกฎหมายทุกประเภท และในเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าทรัพย์ ซื้อขาย การกู้ยืมกับธนาคาร คดีต่างๆ การจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ

สำนักงานทนายความ <http://www.geocities.com/sakdalow>
รับปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมาย

สำนักงานทนายความ สุพจน์ ทองเย็น <http://www.supojlaw.com>
รับว่าความทั่วประเทศไทย ปรึกษาคดีความต่างๆ คดีแพ่ง คดีอาญา ล้มละลาย และ อื่นๆ

สำนักทนายความ มารุต บุญนาค <http://www.marutinterlaw.th.com>
รับปรึกษาด้านกฏหมาย มีบทความด้านกฏหมายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สีลมทนายความ <http://silomlaw.officedistrict.com>
รับปรึกษากฎหมายคดีความทั้งไทยและต่างประเทศ แปลเอกสาร บัญชี-ภาษี กิจการธุรกิจต่างประเทศ ล่าม โนตารี

สืบหา ตามจับ <http://go.to/hunthim>
รับทวงหนี้ตามกฎหมาย สืบหา เฝ้าดูพฤติกรรมบุคคล หรือลูกหนี้ ตามจับจำเลยคดีเช็ค (ตามหมายจับ) บังคับคดี เอากับลูกหนี้ ยึดทรัพย์ตามคำพิพากษา สีบทรัพย์ ยึดทรัพย์ ทวงหนี้ และตามจับ

อีซี่ลอว์ <http://www.thaieasylaw.com>
นำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับ กฎหมายภาคปฏบัติ ในมุมมองที่เข้าใจง่าย และ บริการงานด้านกฎหมาย

อเมริกัน อินไซท์ <http://www.careerprofile.com/>
ให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย

ฮุตเตอร์แอนด์ธีระ <http://www.hutterdhira.com/>
ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจไทย และสวิตเซอร์แลนด์

 

  1. กฎหมายไทย
  2. ที่ปรึกษา/ทนายความ